– en vårdcentral på dina villkor
Textbox Section

Hälsokontroller

Posted · Add Comment

Grundläggande hälsokontroll

Genomförs av läkare och företagssköterska

Blodprover – blodvärde, blodsocker, blodfetter

Urinprov- blod, socker, äggvita, bakterier, vita blodkroppar

Längd, vikt, BMI, bukomfång

Vilo- EKG

Spirometri (lungfunktionsundersökning)

Syn och hörsel undersökning

Blodtryckskontroll

Hälsosamtal. En dialog om kost, motion, alkohol, tobak, stress, ärftliga sjukdomar som inriktar sig på att förändra eventuella riskfaktorer i positiv riktning genom förbättrade levnadsvanor.

Läkarundersökning

Undersökning av hjärta, lungor, buk.

Hälsokontrollen kan utformas efter individuella önskemål och behov.

Återkoppling sker på individnivå och om mer än tio arbetstagare även på organisationsnivå.

Riktade hälsokontroller

När en riskbedömning enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete, visar att det är motiverat att genomföra medicinska kontroller av arbetstagarna skall sådana kontroller erbjudas dem av arbetsgivaren.

Obligatoriska medicinska kontroller

• Arbete med bly och kadmium

• Arbeten med fibrosframkallande damm: asbest, kvarts och vissa syntetiska oorganiska fibrer

• Arbeten med härdplaster

Arbeten som innebär stor fysisk påfrestning.

• Höjdarbete i master och stolpar

• Rök- och kemdykning

• Dykeriarbete

• Arbete med vibrationsexponering

• Nattarbete

För att få mer information, maila dina frågor till fhv@hhkarlskrona.se

 

Öppettider

VITTUS, Västra Vittusgatan 4
Måndag - fredag: 08.00 - 17.00
Provtagning: Måndag - fredag 08.00 - 11.00

VEDEBY, Järavägen 2
Måndag - fredag: 08.00 - 17.00
Provtagning: Måndag - fredag 08.00 - 11.00