– en vårdcentral på dina villkor
Textbox Section

Lista dig

Posted · Add Comment

Hälsohuset är till för alla

Detta är Hälsohuset:

Hälsohuset är en ny, modern vårdcentral som i samband med att vårdvalet införts öppnade i Karlskrona 2010.

Hälsohuset mål är en verksamhet som uppskattas av patienterna för sin höga tillgänglighet och personalen engagemang; det är lätt att komma i kontakt med vårdcentralen och det är lätt att snabb få behandling.

Hälsohusets verksamhet regleras med samma formella krav och har samma grundförutsättningar som landstingsdrivna vårdcentraler. Patienten betalar samma avgift och har samma rättigheter till vård som på en landstingsdriven vårdcentral.

Hälsohusets medarbetare har många års erfarenhet från primärvården och är erkänt skickliga i sin yrkesroll. Medarbetarna arbetar för patientens bästa där professionellt bemötande, integritet, engagemang och personlig service är ledord.

Hälsohuset arbetar efter en helhetssyn på människans livssituation. Det innebär att en individs besvär måste ses i den komplexa situation som nutidens människor lever och de insatser som krävs för att bota individen även kan innefatta åtgärder som förändrar individens livssituation.

Hälsohuset riktar sig till alla människor, även boende utanför Karlskrona.

Tillgänglighet

Det innebär att det är lätt att komma i kontakt med oss och lätt att få tid för behandling.

Våra medarbetare har rätt kompetens och står till ditt förfogande, på dina villkor.

Engagemang

Vi är engagerade i våra patienters situation och hanterar varje patient efter dennes personliga behov. Vår kompetens innebär att våra relationer till våra patienter präglas av respekt och personlighet samtidigt som vi värnar om patientens integritet.

Helhetssyn

Vi arbetar efter en helhetssyn på människans livssituation. Det innebär att en patients besvär måste ses i den komplexa situation som nutidens människor lever och de insatser som krävs för att bota patienten kan även innefatta åtgärder som förändrar individens livssituation – givetvis i samråd med patienten.

Lista dig på Hälsohuset

Om du sänder ett e-post meddelande till följande adress: info@hhkarlskrona.se med följande uppgifter: Namn och adress

så sänder vi hem en listningsblankett till dig, fyll i den och posta den till oss (portofritt) så löser vi resten åt dig!

 

Öppettider

VITTUS, Västra Vittusgatan 4
Måndag - fredag: 08.00 - 17.00
Provtagning: Måndag - fredag 08.00 - 11.00

VEDEBY, Järavägen 2
Måndag - fredag: 08.00 - 17.00
Provtagning: Måndag - fredag 08.00 - 11.00