– en vårdcentral på dina villkor
Textbox Section

OBS! viktig info angående drop-in och corona smitta

Posted · Add Comment

OBS! ny information 11 mars angående Corona smittspridning

Risknivån höjs nu till den högsta – mycket hög risk för samhällsspridning i Sverige. Alla med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, uppmanas nu att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta.

Stängd Dropin

Hälsohuset stänger sin dropin med anledning av detta från och med den 12 mars på grund av risken för Corona smittspridning, syftet med detta är att minska risken för våra äldre och multisjuka att smittas av Corona. Har du symtom från övre luftvägarna, hosta, eller feber skall du inte komma till Hälsohusets vårdcentraler utan för att få rådgivning och bedömning från Hälsohuset ring 0455-35 55 00 eller 1177. Vi har förstärkt vår Callback 

Skydda dig och andra från smittspridning

Det bästa sättet att skydda sig och andra mot att bli sjuk är att undvika nära kontakt med sjuka människor. Det finns några allmänna råd för att undvika smitta:

Tvätta händerna ofta

Smittämnen fastnar lätt på händer. De sprids vidare när du tar någon i hand. Tvätta därför händerna ofta med tvål och varmt vatten, minst 20 sekunder.

Tvätta alltid händerna när du kommer hem eller när du kommer till ditt arbete efter att ha varit ute, före måltid, vid mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.

Hosta och nys i armvecket

När du hostar och nyser sprids små, små droppar som innehåller smittämnen. Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer. Släng alltid pappersnäsduken i en papperskorg och tvätta händerna.

Undvik att röra ögon, näsa och mun

Smitta sprids genom slemhinnor i ögon, näsa och mun. En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ögon, näsa och mun.

Stanna hemma när du är sjuk

Stanna hemma när du är sjuk. På så sätt undviker du att smitta människor på bussen, ditt arbete eller där du är nära andra.


Tidagare information:

Söker du på drop in och har förkylningssymptom och/eller feber?
Då vill vi inte att du sitter ner i väntrummet.
RING 0455-35 55 00

Där får du kontakt med en sköterska för rådgivning eller om det behöver bokas en tid.
Då hjälps vi åt att undvika en eventuell spridning av smitta i samhället


Do you have respiratory symptoms or/and a fever and want to visit our drop in?

Then we don’t want you sitting down in the waiting room.
CALL 0455-35 55 00

You will get in touch with a nurse for advice or if you need to be booked for an appointment.
This will help us avoid the possible spread of infection in society.


هل لديك أعراض تنفسية أو حمى وترغب في زيارة انخفاضنا؟

ثم لا نريدك أن تجلس في غرفة الانتظار.

اتصل 0455-35 55 00

ستتواصل مع ممرضة للحصول على المشورة أو إذا كنت بحاجة إلى حجز موعد.

هذا سوف يساعدنا على تجنب الانتشار المحتمل للعدوى في المجتمع.

ملحوظة! إذا كنت قد ذهبت إلى أي من مناطق خطر فيروس كورونا

ولديك أعراض ، فاتصل برقم 1177

 

Öppettider

VITTUS, Västra Vittusgatan 4
Måndag - fredag: 08.00 - 17.00
Provtagning: Måndag - fredag 08.00 - 11.00
Drop-in mottagning till sköterska: Stängt på grund av Coronapanemin
Kvällsöppet tidag 17.00 - 19.00

VEDEBY, Järavägen 2
Måndag - fredag: 08.00 - 17.00
Provtagning: Måndag - fredag 08.00 - 11.00
Drop-in mottagning till sköterska: Stängt på grund av Coronapanemin
Kvällsöppet måndag 17.00 - 19.00