Information om hälsovalet

Den 1 januari 2010 införs en vårdvalsmodell kallad Hälsoval Blekinge i landstinget. Syftet är att stärka patientens ställning och utveckla vården.
Kortfattat kan man säga att hälsoval innebär att den vårdgivare som lever upp till de krav landstinget ställer, kan öppna och driva en vårdcentral i Blekinge och att du som medborgare i Blekinge fritt kan välja vårdcentral. Hälsoval stärker medborgarnas ställning på flera sätt.

Val av vårdcentral

Som medborgare får du möjlighet att fritt välja vårdcentral, och varje vårdcentral ska ta emot de patienter som vill lista sig där och anpassa sina resurser därefter. Du har möjlighet att lista om dig så ofta du önskar.

Bättre tillgänglighet och kvalitet

Vårdcentralen kommer att få ersättning utifrån hur många patienter de har. De kan då fritt utveckla verksamheten för patienterna utifrån ett gemensamt regelverk för att säkra vårdkvaliteten. Det kan innebära att det blir lättare att boka tid eller att vårdcentraler erbjuder andra öppettider än idag.

Vårdcentralerna måste godkännas

För att få bedriva vård inom Hälsoval Blekinge måste man bli godkänd av Landstinget Blekinge. För att bli godkänd ska man leva upp till ett antal krav och utföra det grunduppdrag som landstinget beslutar om.

Källa:
Landstinget blekinge
2010-03-23
http://www.ltblekinge.se/safungerarvarden/halsovalblekinge.4.153ae1cd11fd68032548000124739.html