Om Hälsohuset vårdcentral

Hälsohuset är en modern vårdcentral som öppnade på Trossö i Karlskrona i april 2010 i samband med att hälsovalet infördes. Hälsohusets verksamhet regleras med samma formella krav och har samma grundförutsättningar som landstingsdrivna vårdcentraler. Patienten betalar samma avgift och har samma rättigheter till vård som hos en landstingsdriven vårdcentral.

Nu har vi två vårdcentraler!

Hälsohusets mål är att ha nöjda patienter som upplever att det är han/henne som är i fokus. Vi vill att människor som söker sig till vårdcentralen ska ha lätt att komma fram och få tid för undersökning och behandling.
Därför har vi från 20. Augusti 2018 öppnat ytterligare en vårdcentral lättillgänglig i Vedeby Center. Där finns 15 parkeringsplatser strax framför entren och 1000 kvm lokaler. Så nu har vi god kapacitet för flera att lista sig.
Du kan välja vilken vårdcentral du vill gå till, vi har samma utrustning och typ av personal på båda platserna. Och du ringer samma nummer som tidigare för att boka tid.

Våra medarbetare

Våra medarbetare har många års erfarenhet från primärvården och är erkänt skickliga i sin yrkesroll. Medarbetarna arbetar för patientens bästa där professionellt bemötande, integritet, engagemang och personlig service är ledord. Hälsohuset bemannas av det antal medarbetare som behövs i förhållande till hur många som listar sig hos oss. Vi har duktiga medarbetare med hög kompetens och lång erfarenhet: Läkare med specialisering inom allmänmedicin psykolog, sjukgymnast och sjuksköterskor med bland annat barnhälsovård, diabetes och KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom) som specialitet.

Ta del av Statistiken

För mer statistik kan du gå in på dessa sidor och se själv hur vi ligger till:

Mina vårdkontakter

Mina vårdkontakter är en e-tjänst som gör det möjligt för invånare och vårdmottagningar att kommunicera via Internet på ett säkert sätt.

Vad är mina vårdkontar ->