Våra engagerade medarbetare

Vi är stolta över att ha engagerade och kunniga medarbetare som har många års erfarenhet från primärvård och allmänvård.

Verksamhetschef
Verksamhetschef  Tomas Enegren

Våra läkare:
Våra läkare har mellan femton och tjugo års erfarenhet från allmänmedicin.

Helena Ringborn kommer närmast från Jämjö vårdcentral. Specialist inom allmänmedicin.

Karolina Piekarek, kommer närmast från Wämö vårdcentral. Specialist inom allmänmedicin.

Anna-Karin Cullin kommer närmast från Wämö vårdcentral. ST-läkare inom allmänmedicin.

Fredrik Kling kommer närmast från Jämjö vårdcentral. ST-läkare inom allmänmedicin.

Elisabeth Eriksson kommer närmast från Rödeby vårdcentral. Specialist inom allmänmedicin.

Maria Liljeberg kommer närmast från Vellinge vårdcentral. Specialist inom allmänmedicin.

Gustaf Hultman kommer närmast från Nättraby vårdcentral. ST-läkare inom allmänmedicin.

Linda Tufvesson kommer närmast från kvinnokliniken. ST-läkare inom allmän Medicin.

Stefan Andersson kommer närmast från Blekinge läns landsting. Sjukgymnast

Våra sjuksköterskor:
På Hälsohuset för alla arbetar 24st sjuksköterskor med en bred erfarenhet från vårdcentraler i och utanför Blekinge. Några av våra sjuksköterskor har även specialkompetens inom barn och ungdomsvård, diabetes, astma, allergi och KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom).

Medicinsk sekreterare
Som medicinska sekreterare jobbar Annica Ryd, Mia Nilsson, Sofie Landefjäll, Sofia Hansson, Lisa Andersson, Anna-Lena Gabrielsson och Maria Serrestam.