Våra engagerade medarbetare

Vi är stolta över att ha engagerade och kunniga medarbetare som har många års erfarenhet från primärvård och allmänvård.

Verksamhetschef
Verksamhetschef  Tomas Enegren

Våra läkare:
Våra läkare har mellan femton och tjugo års erfarenhet från allmänmedicin.

Helena Ringborn, specialist inom allmänmedicin

Karolina Piekarek, specialist inom allmänmedicin

Anna-Karin Cullin, specialist inom allmänmedicin

Elisabeth Eriksson, specialist inom allmänmedicin

Maria Liljeberg, specialist inom allmänmedicin

Johanna Tapper, specialist inom allmänmedicin

Linda Tufvesson, specialist inom allmänmedicin

Fredrik Kling, specialist inom allmänmedicin

Gustav Hultman, specialist inom allmänmedicin

Villiam Veiderpass, ST-läkare inom allmänmedicin

Michelle Hermon, ST-läkare inom allmänmedicin

Martin Ossowski, ST-läkare inom allmänmedicin

Theodor Hjortenhammar, ST-läkare inom allmänmedicin

Melica Billsten, ST-läkare inom allmänmedicin

Oscar Berndtsson, ST-läkare inom allmänmedicin

Stefan Andersson, sjukgymnast

Våra sjuksköterskor:
På Hälsohuset för alla arbetar sjuksköterskor med en bred erfarenhet från vårdcentraler i och utanför Blekinge. Några av våra sjuksköterskor har även specialkompetens inom barn och ungdomsvård, diabetes, astma, allergi och KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom).

Medicinsk sekreterare
Som medicinska sekreterare jobbar Annica Ryd, Sofie Landefjäll, Sofia Hansson, Lisa Andersson, Anna-Lena Gabrielsson och Maria Serrestam.