– en vårdcentral på dina villkor
Textbox Section

Statistik som bevisar

Posted · Add Comment

Statistik och fakta

Nationell patientenkät

Uppgifter från nationella patientenkäten beskriver slumpvis utvalda patienters upplevelse av servicekvalitet för vårdcentraler.

Enkäten genomfördes under hösten 2011 i samtliga landsting/regioner.

Jämför och se själv på omvard.se:

http://www.omvard.se/blekinge/halsohuset-for-alla/statistik/#/patientenkat—staplar-1

 

Vårdindikatorn 2011

www.vardforetagarna.se/debatt_opinion_1/vardindikatorn_1_1

 

 

Öppettider

Måndag - Tisdag kl. 8 - 19
Onsdag - Fredag kl. 8 - 17
Drop in: kl 0800-1600

Vad vi erbjuder

  • Sjukvård
  • DROP IN
  • Vaccinationer
  • Hälsokontroll
  • Hälsointyg
  • BVC
  • Diabetes
  • KOL