– en vårdcentral på dina villkor
Textbox Section

Statistik som bevisar

Posted · Add Comment

Statistik och fakta

Nationell patientenkät

Uppgifter från nationella patientenkäten beskriver slumpvis utvalda patienters upplevelse av servicekvalitet för vårdcentraler.

Enkäten genomfördes under hösten 2011 i samtliga landsting/regioner.

Jämför och se själv på omvard.se:

http://www.omvard.se/blekinge/halsohuset-for-alla/statistik/#/patientenkat—staplar-1

 

Vårdindikatorn 2011

www.vardforetagarna.se/debatt_opinion_1/vardindikatorn_1_1

 

 

Öppettider

VITTUS, Västra Vittusgatan 4
Måndag - fredag: 08.00 - 17.00
Provtagning: Måndag - fredag 08.00 - 11.00

VEDEBY, Järavägen 2
Måndag - fredag: 08.00 - 17.00
Provtagning: Måndag - fredag 08.00 - 11.00