Hälsohusets vårdcentral – våra tjänster

Hälsohuset tillhör primärvården. Till oss kommer du om du är sjuk, vill göra en hälsokontroll eller få en vaccination. Ring oss på 0455-35 55 00 och boka tid.

Om du är akut sjuk och behöver behandling omedelbart vänder du dig till sjukhusets akutavdelning. Om du är osäker på vart du ska vända dig kan du ringa Sjukvårdsrådgivningen på telefon 1177 (inget riktnummer behövs).

Detta gör vi också:

 • Allmänna vaccinationer samt resevaccinationer
 • Allmänna hälsokontroller
 • Hälsointyg
 • Provtagning
 • Blodtryckskontroll
 • Företagshälsovård
 • Distriktsköterskamottagning
 • Barnhälsovård
 • Diabetesvård
 • Astma, allergi och KOL

Barnhälsovård

VÄLKOMMEN TILL BARNHÄLSOVÅRDEN PÅ HÄLSOHUSET

Alla barn har rätt till barnhälsovård enligt Konventionen om barns rättigheter och Hälso-och sjukvårdslagen.

Barnhälsovård är kostnadsfri och erbjuds alla barn mellan 0-6 år.

Barnhälsovårdens mål är att:

 • främja barns hälsa och utveckling
 • förebygga ohälsa hos barn
 • tidigt identifiera och initiera åtgärder vid problem i barns hälsa, utveckling och uppväxtmiljö

Barnhälsovården erbjuder hälsobesök både på BVC och i hemmet. Besöken kan innefatta undersökningar och samtal om exempelvis barns hälsa, utveckling, kost, sömn, säkerhet, behov samt rättigheter.

Alla barn erbjuds vaccinationer mot ett flertal sjukdomar.

Barnhälsovården samverkar bland annat med mödrahälsovård, socialtjänst, elevhälsa, barnsjukvård, barnomsorg, psykolog, logoped och dietist.

För vidare information om det nationella barnhälsovårdsprogrammet var god se www.rikshandboken-bhv.se

Arbetet inom barnhälsovården ska följa Bankonventionen vilket innebär:

 • Alla barn har samma rättigheter och lika värde
 • Barnets bästa ska alltid komma i främsta rummet
 • Alla barn har rätt till liv och utveckling
 • Barnet har rätt att säga sin mening och bli lyssnad på

Barnhälsovården på Hälsohuset kan nås via mail: bvc@hhkarlskrona.se

Vi läser och behandlar ditt mail inom en vecka.

Är ditt barn sjukt och du behöver rådgivning och kanske boka läkarbesök hänvisas du att ringa till Hälsohusets rådgivning, tel: 0455-35 55 00. På kvällar och helger kan du ringa till sjukvårdsrådgivningen, tel:  1177.