Barnhälsovård

Information och tips som berör barnhälsovården

Kontakta oss

Är ditt barn inskrivet på vårt BVC kan du kontakta oss för rådgivning, tidsbokning och återbud på vår mailadress.

Ange gärna barnets namn och födelsedatum: bvc@hhkarlskrona.se

För sjukvårdsrådgivning och bokningar på vårdcentralen hänvisar vi till vårdcentralens sjuksköterskor på 0455 - 35 55 00.

Nybliven förälder

Som nybliven förälder finns ofta mycket frågor och ett behov av stöd i föräldraskapet. Under er första tid tillsammans i livet så finns vi här för dig och ditt barn mellan 0-6 år.

Vi vill bidra till bästa möjliga fysiska, psykiska och sociala hälsa för ditt barn. Vi sätter hela familjen i fokus. Vår barnhälsovård bedrivs i en lugn och trygg miljö där alla vi som arbetar på BVC har specialistkunskap som gör det möjligt för oss att guida och stötta i föräldraskapet.

Hälsohusets barnavårdscentral arbetar på uppdrag av Region Blekinge och följer de nationella riktlinjerna för barnhälsovården.

Amning

Att amma ett nyfött barn är inte alltid helt enkelt. Det finns hjälp och stöd att få hos oss kring amning, men även alternativ till amning. Vi finns här för dig som behöver stöd i amningen och för dig som inte kan eller väljer att inte amma.

Det finns olika sätt att mata barnet. Här kan du läsa och se filmer om amning och dess alternativ:
Amning och flaskmatning - 1177

Barns utveckling och hälsa

Vi följer barns utveckling och arbetar hälsofrämjande från födseln upp till 6 års ålder.  Under dessa år kan man som förälder stöta på många utmaningar i vardagen med barnet, vi finns här för att stötta och ge praktiska råd. Vi följer det nationella barnhälsovårdsprogrammet med besök vid speciella nyckelåldrar och utgår från varje enskilt barn och familjens behov.

Se översikt över ålder och typ av besök

Barnvaccination

Vi följer det allmänna vaccinationsprogrammet för barn i Sverige och detta innebär att alla barn rekommenderas och erbjuds vaccination mot 11 olika sjukdomar.
Alla vaccinationerna som ingår i programmet är gratis och ges i samband med besöken på barnavårdscentralen. Vaccinationerna skyddar barnet mot flera sjukdomar samt förebygger smittspridning i samhället. När barnet börjat skolan tar skolhälsovården över vaccinationerna.

Har du frågor och funderingar kring vaccinationerna så besvarar vi dem gärna och vill du läsa mer på folkhälsomyndighetens hemsida gör du det här:
Bra att veta om vaccinationer (folkhalsomyndigheten.se)

Föräldragrupp

Att delta i en föräldragrupp skapar möjlighet att utbyta erfarenheter och träffa andra nyblivna föräldrar. Vi erbjuder regelbundet föräldragrupper på Hälsohuset och samarbetar då bland annat med Öppna förskolan och biblioteket. Prata med din BHV-sjuksköterska om du är intresserad och vill veta mer om anmälan till föräldragrupp.

Klicka på en av bilderna, så får du upp flera från vår Barnvård i Centrum och Vedeby:

Chevron Icon - Medica Webflow Template