Våra tjänster

Här är ett urval av de tjänster vi erbjuder

Läkarmottagning

Vi är stolta över att ha engagerade och kunniga specialistläkare som är erkänt skickliga i sin yrkesroll. De har tillsammans många års erfarenhet från primärvården.

Distriktssköterskemottagning

På Hälsohuset arbetar distriktssköterskor och sjuksköterskor med en bred erfarenhet från vårdcentraler i och utanför Blekinge. Några av våra sjuksköterskor har även specialistkompetens inom barn- och ungdomsvård, diabetes, astma, allergi och KOL.

Diabetesvård

Vi erbjuder dig som har typ 2-diabetes stöd och fortlöpande vård. Om du har typ 2-diabetes och är patient på vårdcentralen blir du kallad för besök till diabetessköterska och läkare. Det innebär till exempel kontroll av blodsocker, blodtryck och utvärdering av behandling. Vi ger även råd kring kost, fysisk aktivitet och andra levnadsvanor.

Astma/KOL-vård

Hos oss finns ett luftvägsteam med sjuksköterskor som är utbildade i astma och KOL (kronisk obstruktiv lungsjukdom) och allergi. I teamet ingår även läkare och vid behov fysioterapeut och dietist. Vi följer din sjukdom med kontroll av luftvägar, så kallad spirometri och symtomskattning. Om behov finns görs ytterligare kontroller med blodprov, EKG och röntgen. Innan diagnos hjälper vi till med utredning av bakomliggande besvär så som långvarig hosta, andfåddhet eller misstanke om allergiska besvär.

Sjukgymnast/fysioterapeut

Vår sjukgymnast/fysioterapeut har lång yrkeserfarenhet och är välutbildad inom ortopedisk medicin.
Vi erbjuder bedömning och behandling av olika smärttillstånd, skador i rörelse- och stödjeorganen samt rehabilitering efter operationer och frakturer.
Vi erbjuder dig råd om träning, ergonomi och förebyggande insatser för eventuella framtida besvär.
Vi bedriver även artrosvård och artrosskola samt rehabiliteringsinsatser för dig med neurologiska sjukdomar.

Provtagning

Har du ordinerade prover som behöver tas kan du göra det via vårt labb som har öppet måndag-fredag klockan 08.00 – 11.00. Gäller båda våra mottagningar.

Vi hjälper dig med prover som är beställda via Hälsohusets läkare men även prover som är beställda av andra vårdgivare, till exempel från mottagningar på Blekingesjukhuset.

Klicka på en av bilderna, så får du upp flera:

Chevron Icon - Medica Webflow Template